O NÁS PROČ JSME TADY OPRAVY LPG OMLUVA CENÍK KONTAKT

Společnost Auto S.V.A. spol. s r. o. žalovala Zdeňka Havríka - LPG Kvalitně a domáhala se rozsáhlých zdržovacích, odstraňovacích a satisfakčních nároků. Soudy, až na jeden, veškeré uplatněné zdržovací a odstraňovací nároky zamítly, a částečně zamítly nároky na omluvu.

Výsledek sporu:

I.  Žaloba o odstranění sdělení: „na rozdíl od konkurence nám jde o kvalitu, nejsme vrakoviště“ ze stránek www.lpgkvalitne.cz se ZAMÍTÁ

II.  Žaloba o zdržení se šíření sdělení „na rozdíl od konkurence nám jde o kvalitu, nejsme vrakoviště“ do budoucna a o jeho odstranění ze stránek lhotkanet.cz se ZAMÍTÁ

III.  Žaloba o odstranění textu „Proč jsem se rozhodl montovat LPG alternativní pohon a jak jsme vznikli.“ ze stránek www.lpgkvalitne.cz se ZAMÍTÁ

IV.  Žalobě se VYHOVUJE v rozsahu, v němž je žádáno odstranění textu týkajícího se technických faktů montáže (text zde necituji z důvodu soudního zákazu)

V.   Žaloba o odstranění textu „Vpustě jsou umístěny v jedné linii stejně daleko od hlavy sání...“ ze stránek www.lpgkvalitne.cz se ZAMÍTÁ

VI.  Žaloba o zdržení se šíření textů „Proč jsme vznikly.“ a „Jak to montuje zdejší konkurence za kopcem.“, jakož i jejich částí, do budoucna se ZAMÍTÁ

VII.  Žaloba o odstranění sdělení „Ceny se od konkurence zásadně neliší, snad jen tím, aby se dala práce odvést kvalitně, je cena překvapivě vyšší o 1000 až 2000 Kč dle typu vozidla.“ se ZAMÍTÁ

VIII.  Žaloba o zdržení se šíření sdělení „Ceny se od konkurence zásadně neliší, snad jen tím, aby se dala práce odvést kvalitně, je cena překvapivě vyšší o 1000 až 2000 Kč dle typu vozidla.“ do budoucna se ZAMÍTÁ

IX.  Žalobě o uveřejnění omluvy na internetových stránkách www.lpgkvalitne.cz se zčásti VYHOVUJE, přičemž v části, v níž se žalobce domáhal omluvy za uveřejnění nepravdivých informací, se žaloba ZAMÍTÁ

X.  Žalobě o doručení písemné omluvy žalobci se zčásti VYHOVUJE, přičemž v části, v níž se žalobce domáhal omluvy za uveřejnění nepravdivých informací a v rozsahu poslední navrhované věty omluvy, se žaloba ZAMÍTÁ

XI.  Žaloba o uveřejnění omluvy na internetových stránkách www.lhotkanet.cz se ZAMÍTÁ

XII.  Žalobci se přiznává nárok na náhradu nákladů řízení.

PDF:
Rozsudek zde.
Rozsudek odvolacího soudu zde.

(c)FabNet.cz